Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2H50
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V3

Кариери

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Защо Община Роман е добро място за работа?
   - защото тук ще имате възможност да придобиете опит и познания в професионалната област, в която сте избрали да се развивате.
защото тук ще намерите динамична работна среда, в която ще имате възможност да разгърнете професионалните си възможности.
   - защото тук ще работите в среда с високи стандарти, в която екипната работа, коректността в отношенията, лоялността и комуникативността са приоритети.
   - защото ние ще открием Вашия талант в професионалната сфера, в която сте избрали да се развивате и ще го използваме, за да провокираме Вас да се развивате и подобрим както ефективността на отдела, където работите, така и на цялата администрация на Община Роман.
   - защото Ви предлагаме възможност за повишаване на професионалния ви капацитет чрез различни обучения.
   - защото като работодател Община Роман ви предлага сигурността и авторитета на институцията.
   - защото си струва да работиш в полза на общината, в която си избрал да живееш.