Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Покана към местната общност за участие в публично обсъждане на Проекта за Бюджет за 2023 година

Дата на публикуване: 18.08.2023
Последна актуализация: 18.08.2023
Проект на Бюджет 2023
Дата на публикуване: 18.08.2023