Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

На 17.11.2023г. от 11,00 до 11,30 часа ще се проведе тест на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Дата на публикуване: 08.11.2023
Последна актуализация: 08.11.2023