Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

28, 29 и 30 октомври 2022г. (включително) - традиционни панаирни дни за гр. Роман

Дата на публикуване: 05.10.2022
Последна актуализация: 05.10.2022