Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

ЗК-1395 - определя дните 20, 21 и 22 октомври 2023г. (включително) за традиционни панаирни дни на гр. Роман

Дата на публикуване: 25.09.2023
Последна актуализация: 25.09.2023