Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Първи празник на сдружение "МИГ Луковит - Роман" - гр. Роман - 28.10.2022г.

Дата на публикуване: 28.10.2022
Последна актуализация: 07.11.2022

Първи празник на сдружение "МИГ Луковит - Роман" - гр. Роман - 28.10.2022г.

 

Линк към видеото: 

https://www.jetdrop.net/FSTJlqA49pV#EwFgzANMAMXQbFEB2CBWRBGAHNinNh94BOfEozNWTMsEfYVMNc1QkgfQFMBnATQBOYALLx+AOwCGARwAiAB2gBPMABMAwjIBSIkQsEBLEWoDGAawBK0XkA