Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Димитър Крайчев е първият данъкоплатец, който посети Центъра за административно обслужване и погаси задълженията си към Община Роман за 2024 година. Той беше изненадан с подарък.

Дата на публикуване: 22.01.2024
Последна актуализация: 22.01.2024