Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Информация относно Указания за прилагане на държавна помощ „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“ и „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани, производители на зърнени и маслодайни култури, за преодоляване на негативното икономическо въздействие на руската агресия срещу Украйна“. За повече информация: https://www.dfz.bg/emergency-support-schemes/-/asset_publisher/komy/content/ukazania-za-prilagane-na-d-rzavna-pomos-pomos-v-podkrepa-na-likvidnostta-na-zemedelski-stopani-za-preodolavane-na-negativnoto-ikonomicesko-v-zdejstvie-na-ruskata-agresia-sresu-ukrajna-i-pomos-v-podkrepa-na-likvidnostta-na-zemedelski-stopani-proizvoditeli- Срокове за кандидатстване: Начален срок: 20.03.2024 г. Краен срок: 09.04.2024 г.

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 27.03.2024