Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

ПОКАНА за провеждане на консултации за определяне на съставите на СИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 15.09.2023
Последна актуализация: 15.09.2023