Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Димитър Челъков е първият данъкоплатец, който посети Центъра за административно обслужване и погаси задълженията си към Община Роман за 2023 година. Той беше изненадан с подарък – кана за топла вода, чай и кафе.

Дата на публикуване: 02.02.2023
Последна актуализация: 02.02.2023