Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001UC306OFHLU0FQ3Q5

Община Роман уведомява данъчно задължените лица, че от 22.01.2024 г. се приемат плащания за данък недвижим имот, такса битови отпадъци, ...

Дата на публикуване: 22.01.2024
Последна актуализация: 22.01.2024