Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K51
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121I4

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Председател на комисията - Соня Тинчева
Секретар на комисията - Христина Борисова

 

Контакти:
Град Роман, ОбА-Роман
бул. „Христо Ботев“ 132-136, ет.3 , стая 306
Консултативен кабинет – помощен орган на МКБППМН – ОбА-Роман, стая 401
тел.: 09123/20-64
моб.: 0884508294
факс: 09123/23-49
email: mkbppmnroman@abv.bg
 

Основни дейности на МКБППМН
Дата на публикуване: 24.02.2021