Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Привличането и задържането на младите генерации за живот и работа в малките населени места и общини са приоритет на националната демографска политика. Много млади хора в общината участват в спортни клубове, танцовите състави и други творчески групи. Училищата и читалищата си остават естественото място за образователни и възпитателни дейности с младите хора.


На територията на община Роман са регистрирани и функционират следните спортни клубове:
      •    Футболен клуб „Искър 1923“;
      •    Спортен клуб по тенис на маса „Искър 97”;

Спортната инфраструктура в общината е представена следващата таблица.