Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KO6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CL3

Автотранспорт ЕООД - гр. Роман

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Търговско дружество Автотранспорт ЕООД - гр. Роман е с 100% общинско участие. Дружеството извършва транспортно обслужване на територията на общината по всички направления по трнаспортна схема. Автобусните линии са междуселищни и свързват общинският център с населените места в общината, с изключение на с. Караш и с. Среди рът.