Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Роман

Дата на публикуване: 21.09.2023
Последна актуализация: 21.09.2023