Z6_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10N3
Z7_PPGAHG8009P880Q31C9LDB10F2

Реконструкция и рехабилитация на общински път: от прелеза на ж. п. линията при гара Струпец до след разклона за с. Синьо бърдо

Дата на публикуване: 20.09.2023
Последна актуализация: 20.09.2023