Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021
ИНСТИТУЦИЯ:  ОБЩИНА РОМАН
БУЛСТАТ:  000193460
АДРЕС:  БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ №132-136
МОЛ:  ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ
IBAN:  BG89STSA93008490020100
BIC:  STSABGSF
БАНКА:  ДСК ЕАД - Офис Роман