Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C54
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI6

Карта на общината с населените места

Община ШаблонДата на публикуване: 27.01.2021
Последна актуализация: 02.02.2021