Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C57
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SA6

Контакти общинска администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.01.2023

Общинска администрация

гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
тел.: 09123/20-64

Безплатен телефон за граждани: 070014285
факс: 09123/23-49
roman@roman.bg

Общински съвет

гр. Роман
бул. „Христо Ботев“ № 132-136
етаж 3, стая 310
тел.: 09123/20-62
e-mail: os@roman.bg

Деловодство

тел.: 09123/25-35

Гражданска регистрация и административно обслужване /ГРАО/

тел.: 0885 222 065