Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7I5H67
Z7_PPGAHG800P72806SP5Q0MBUS16

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Дата на публикуване: 16.05.2023
Последна актуализация: 16.05.2023

 

Писмените сигнали за ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА РОМАН  могат да се подават:

1. Лично, на отговорното лице - Христина Йонкинска - секретар на община Роман и Виолета Кътова - финансов контрольор

2. Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес: h.yonkinska@roman.bg;

Заповед за утвърждаване на правилата
Дата на публикуване: 16.05.2023