Z6_PPGAHG80096H50Q5UL4MP52G94
Z7_PPGAHG800H3R40QL6G4RO716Q2

Всички анкети

Z7_PPGAHG800HC350QLL1O0I22K22

 АНКЕТНА КАРТА ЗА ИЗМЕРВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА РОМАН 2022г.