Z6_PPGAHG800PK2D068Q3VENP8AE5
Z7_PPGAHG800PK2D068Q3VENP8QG4

Предсрочни парламентарни избори на 02.10.2022 г

Дата на публикуване: 05.08.2022
Последна актуализация: 21.09.2022

Писмо от ЦИК с изх. № НС-05-28 от 16.08.2022г.
Дата на публикуване: 16.08.2022