Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HT1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121F3
Избори за президент и вицепрезидент и за народно събрание на 14.11.2021г. Предсрочни парламентарни избори на 02.10.2022 г Предсрочни парламентарни избори на 02.04.2023 г. Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Избори за членове на Европейския парламент от Р България и за народни представители на 9 юни 2024г.

Избори

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2022