Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HG3

Контакти на звено отговорно по приемане на заявления за предоставяне на достъп до информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Център за административно обслужване (ЦАО)
гр. Роман
бул. "Христо Ботев" № 132-136, етаж 1-ви
Община Роман