Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121D6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12HK5

Място за преглед на предоставената информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 13.04.2021

Информацията се получава в Центърът за административно обслужване на 1-ви етаж в сградата на Община Роман.