Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Профил на купувача

Дата на публикуване: 02.02.2020
Последна актуализация: 02.06.2022

Община Роман е Възложител по реда на Закона за обществените поръчки.  Чрез този линк може да се информирате за тях:

http://e-obp.eu/bp/Roman

https://app.eop.bg/buyer/18118