Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2434
Z7_PPGAHG800P2O20QJ0FBUG23SP6

Процеси на вземане на решения

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Общината:
I. Създава възможност за обратна връзка от потребителите чрез използване и прилагане на методи за обратна връзка;
II. Периодично:
1.  изследва и анализира резултатите от обратната връзка от потребителите;
2. управлява удовлетвореността на потребителите от качеството на административното обслужване.
III. Обратната връзка се осъществява чрез задължителното използване и прилагане на следните методи:
1. извършване на анкетни проучвания;
2. провеждане на консултации със служителите;
3. извършване на наблюдения по метода "таен клиент";
4. анализ на сигнали, предложения, жалби и похвали;
5. анализ на медийни публикации;
6. провеждане на консултации със заинтересовани страни в рамките на консултативни органи;
7. описание на пътя на потребителя;
8. провеждане на социологически проучвания;
9. осигуряване на постоянна телефонна линия за връзка с потребителите в работно време чрез "горещ телефон";
10. осигуряване на приемно време за граждани и организации;