Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 04.08.2023

Арх. Момчил Стоянов

Образованието си е получил в Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София, магистър по специалност „Архитектура“. Част от кариерата му преминава в ЕТ „Студио М – Момчил Стоянов“ – проектантска дейност, където е бил управител. В периода 2004-2008 г. е Главен архитект в Община Тетевен. В периода 2006-2019 г. – управител в „НИКО-04“ ЕООД, гр. Тетевен – Проектиране на инвестиционни проекти и устройствени планове, 3D визуализация. От 2009 г. до момента е Главен архитект в Община Луковит. В Община Роман изпълнява същата длъжност от 2023 г. до момента.