Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OI0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KJ5

Характеристики на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

В административно отношение общината се състои от тринадесет населени места – 1 град и 12 села. Административният център е град Роман, обединяващ около себе си дванадесет населени места –Долна Бешовица, Камено поле, Караш, Кунино, Курново, Марково равнище, Радовене, Синьо Бърдо, Средни рът, Стояновци, Струпец и Хубавене.


Богатото културно наследство е обосновано от хилядолетната история на общината. Обитаващите тази земя, съхраняват самобитния си фолклор и запазват множество традиции, обичаи, песни и легенди, които се интерпретират от съществуващите танцови състави и самодейни фолклорни групи. Честват се националните празници, а също така и религиозните и традиционните фолклорни празници. Съществуващите природни дадености, богатото културно-историческо наследство, както и разнообразният културен календар са предпоставки за развитието на туризма. Сред най-популярните забележителности в община Роман са: праисторическо пещерно селище „Самуилица“ ( на 1,5 км северно от село Кунино), Викус Трулензиум (Трулензис) и антична крепост (местност Градището), „Пустата църква“– на североизток от с. Камено поле, Долнобешовски (Долнобешовишки) манастир "Св. Архангел Михаил"– с. Долна Бешовица, Струпешки (Тържишки) манастир – с. Струпец и други.


Образователната мрежа включва: една детска градина - ДГ „Зора“, едно начално училище – НУ „П. Р. Славейков“, едно основно училище – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, едно средно училище – СУ „Васил Левски“ и една професионална гимназия – Професионална гимназия по каменообработване – „ПГКО“ – с. Кунино.