Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP3

Бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 11.05.2022
Бюджет на Община Роман за 2022 година
Дата на публикуване: 11.05.2022

Приложения към БЮДЖЕТ 2022
Дата на публикуване: 11.05.2022

Протокол от публично обсъждане
Дата на публикуване: 11.05.2022