Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OF4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CR5

Състав

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Общински съвет – Роман, мандат 2019-2023, е с численост от 13 общински съветници.