Z6_PPGAHG80095LC0QTH11LIE3U01
Z7_PPGAHG800P2Q70QTHM3UH2RT65

Заместник кмет

Дата на публикуване: 12.02.2021
Последна актуализация: 26.04.2021

Соня Димитрова Тинчева

Правомощия на заместник кмета

Правомощия на заместник-кмет по „Хуманитарни дейности и Обществен ред и сигурност“:


Ръководи, координира и контролира дейността на направления  „Образование“, „Здравеопазване“, „Култура и спорт“, „Социални дейности“ и „Опазване на обществения ред и сигурност“;   


Ръководи и координира следните комисии:
• комисията за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;
• обществената комисия по безопасност на движението;
• други комисии, свързани с прилагане на нормативни актове в съответната сфера.


Координира взаимоотношенията на общинска администрация с министерства, ведомства, финансови институции, юридически и физически лица за дейностите, по които отговаря.


Цеца Иванова Георгиева

Родена на 30.09.1953 г. в град Роман. Завършва с отличие гимназия в родния си град, а по- късно ИНУ „Лазар Станев“ – град  Плевен. Работи като начален учител от 1973 г. до 1976 г.                              

През 1981 г. завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със специалност българска филология. Преподава български език и литература в продължение на 39 години. Притежава II ПКС и номинация за приза „Учител на годината“ от 2013 г. Носител на много общински , регионални и национални отличия.

Дългогодишен профсъюзен деятел, председател на читалище „Христо Ботев-1907 г.“ в град Роман, самодеец .
В момента Заместник - кмет на Община Роман.

Правомощия на заместник кмета
Дата на публикуване: 23.02.2021