Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CI2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S66

Достъп до помещения осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Достъпът до помещенията, където се осъществява административното обслужване на гражданите е съобразен с всички изисквания, в т.ч. и за хората с увреждания.

В служебните помещения, в които се осъществява административно обслужване, са осигурени допълнителни удобства и/или обособени зони, като например:
  •    места за сядане за всички потребители;
  •    обособено място за консултации на потребители – маса с минимум четири места за сядане;
  •    тоалетни;
  •    зони и/или помещения с друго предназначение, по преценка на администрацията съобразно нуждите на потребителите.