Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.03.2022
Проект на Бюджет 2024
Дата на публикуване: 18.01.2024

Проект на Бюджет 2023
Дата на публикуване: 18.08.2023

Проект на Бюджет 2022
Дата на публикуване: 22.03.2022