Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C21
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SQ7

Записване на часове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 25.03.2021

Всеки, който има желание може да посети Кмета на община Роман в неговия приемен ден-сряда, може да го направи от 08:00 ч. – 12:00 ч.