Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 23.09.2021

с. Долна Бешовица

Кметски наместник: Лиляна Цветкова Въткова
Тел.091232056, E-mail: d.besovitsa@abv.bg    

с. Камено поле

Кмет на кметство: Цветелина Иванова Ботева
Тел.0884330549, E-mail: kmetstvo_k.pole@abv.bg

с. Караш

Кметски наместник: Иван Иванов Иванов
Тел.0898728268, E-mail:     

с. Кунино

Кмет на кметство: Ивайло Петков Георгиев
Тел.0887235215, E-mail: km_kunino@abv.bg    

с. Курново

Кметски наместник: Ивайло Христов
Тел.0887390350, E-mail: kurnovo@roman.bg    

с. Марково равнище

Кметски наместник: Иван Данов Панов
Тел.0886046229, E-mail:

 

с. Радовене

Кмет на кметство: Иван Веселинов Петков
Тел.0898413504, E-mail: kmetstvo_radovene@abv.bg    

с. Синьо Бърдо

Кмет на кметство: Петя Василева Милева
Тел.0885769882, E-mail: siniobardo@abv.bg

с. Средни рът

Кметски наместник: Иван Данов Панов
Тел.0886046229, E-mail:

с. Стояновци

Кметски наместник: Капка Тодорова Йотова
Тел.0888230470, E-mail: stoyanovtsi@abv.bg    

с. Струпец

Кметски наместник: Пламен Христов Лалов
Тел.0884330551, E-mail: kmetstvo_strupec@abv.bg

с. Хубавене

Кметски наместник: Красимир Георгиев Кръстев
Тел.0882037632, E-mail: krasi_hubavene_6@abv.bg