Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Републиканската пътна мрежа в община Роман включва пътища с обща дължина 120 км., като 20 км. от тях са без настилка. Стратегически важен за общината е третокласния път Мездра – Роман (път III-29.1), осигуряващ връзката на община Роман с областния център Враца и с международните пътища:


Е - 83 (връзка със Североизточна България);
Е - 79 (Общ Европейски Транспортен Коридор ОЕТК № 4 – Дрезден / НюрнбергПрага - Виена/ Братислава – Гьор – Будапеща – Арад - Констанца/ КрайоваСофия - Солун)


Вътрешното транспортно обслужване на общината се осъществява от третокласни и четвъртокласни пътища, разположени лъчообразно:
Третокласен път ІІІ-29.1 (Роман - Долна Бешовица) е връзка с община Мездра на северозапад и с община Ябланица на изток;
Четвъртокласната (общинска) пътна мрежа - свързва общинския център Роман със с. Каменно поле, с. Кунино, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Струпец, с. Синьо бърдо, с. Курново, с. Караш и с. Средни рът. Дължината на вътрешната улична мрежа на община Роман е около 25 км. През 2019 г. бе извършена  „Рехабилитация и реконструкция на бул. “Христо Ботев” гр. Роман, община Роман“, с оглед цялостна промяна на пътната и тротоарната настилка.. Положи се изцяло нова маркировка, пътни знаци и предпазни парапети.


Автобусен транспорт
Транспортното обслужване на територията на общината се извършва по всички направления по транспортна схема от търговско дружество "Автотранспорт" ЕООД, гр. Роман. Автобусните линии са междуселищни и свързват общинския център с населените места в общината, с изключение на с. Караш и с. Средни рът.


Железопътен транспорт
Железопътната мрежа в общината е относително добре развита. Град Роман е разположен на централната ж.п. линия София - Варна на 104 км. от гр. София, 47 км. от гр. Враца и 32 км. от гр. Мездра. Има ж.п. отсечка гр. Роман - гр. Шумен. В общинския център е разположена съвременна ж.п. гара.