Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SE5

Председателство

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 16.11.2023

Мандат 2023 - 2027г.

Иван Алексиев

е роден през 1963 г. Има бизнес в сферата на охранителната дейност и земеделието, като в него са ангажирани над 100 човека.

„Ставам председател с амбицията Общински съвет-Роман да заработи още по-ползотворно, да си сътрудничим активно с кмета и заедно да подобряваме живота в общината“