Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2456
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CE0

Общински стратегически документи

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Общинските стратегически документи са:
 - различните видове стратегии;
 - програмите, приети с Решения на Общински съвет Доспат;
 -стратегически планове.
Ще ги откриете в секцията в ляво на страницата.