Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Проверка на статус на преписка

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Всеки гражданин, който желае може да извърши проверка статуса на своята преписка. Това става на телефон 09123/2535; 09123/2064, като задължително посочва входящ номер.