Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N1

Информация за граждани

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

В сайта на община Роман гражданите могат да намерят подробна информация за услугите, включително и за електронните, които предлага институцията.

В Центъра за информация и услуги, който се намира в административната сграда на общината, всеки може да направи справка, да подаде заявление за издаване на необходимите документи и да получи отговор на своите въпроси.
 
Център за административно обслужване (ЦАО)
Работно време от Понеделник до Петък
от 8:00 до 17:00 часа
адрес: гр.Роман, бул. Христо Ботев 132-136
e-mail: roman@roman.bg

 

 

СЪОБЩЕНИЕ
Дата на публикуване: 02.02.2023

Регистър по чл. 74, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
Дата на публикуване: 11.10.2022