Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121U7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12H80

Вътрешни правила по ЗДОИ

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Община Роман приема заявления по ЗДОИ
С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация в изпълнение на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), както и отказът за предоставяне на достъп до обществена информация.

Община Роман приема заявления по ЗДОИ
Дата на публикуване: 13.04.2021