Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HH0
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121N2

Туристическа информация

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 26.04.2021

Географското разположение благоприятства за развитието на туризма, както поради екологично чистата и живописна природа, така и поради наличието на уникални археологически находки – останки от римски крепости и други (град Роман е разположен върху останки от селище от Бронзовата епоха (2000г. до н.е.) и има продължителна история).

На територията на общината има регистрирани две туристически дружества: „Спортно – туристическото дружество Романова крепост” – гр.Роман, което има за цел организиране на различни форми на туристическа дейност. Добра база има в Струпешки (Тържишки) манастир „Св. пророк Илия” – село Струпец, с 50 легла и красивата вила „Горска фея“ в околностите на Караш с 20 места.