Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231OG5

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 01.09.2021

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2019 - 2023 година

Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти

Богдан Цеков
Валентин Вутов
Даниел Константинов
Стефан Петков
Росен Цолов
Тихомир Вълчев
Христина Петкова

Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост

Богдан Цеков
Валентин Вутов
Даниел Константинов
Стефан Петков;
Росен Цолов
Тихомир Вълчев
Христина Петкова

Комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси

Иван Алексиев
Красимир Петков
Кръстю Кръстев
Цветан Цолов
Петко Петков

Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани

Иван Алексиев
Красимир Петков
Кръстю Кръстев
Цветан Цолов
Петко Петков