Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24K4
Z7_PPGAHG80096H50Q5UL4MP520A2
Декларациите по чл. 35 от ЗПКОНПИ за 2021г. Архив

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Предстои обновяване на информацията.

Зареждане ...