Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24G6
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111NL3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CN4

Протоколи и Решения на Общински съвет

Дата на публикуване: 08.02.2021
Последна актуализация: 27.02.2024

Всички заседания на Общински съвет Роман са открити и могат да присъстват всички желаещи. В секцията в ляво можете да откриете решенията и протоколите от проведените сесии на Общински съвет Роман в мандат 2019 - 2023 г. и мандат 2023 - 2027 г.