Z6_PPGAHG80018P70Q3BL5R60B753
Z7_PPGAHG80018P70Q3BL5R60B7D4

Символи и почетни граждани

Дата на публикуване: 19.04.2021
Последна актуализация: 26.04.2021

 

 

Гербът на град Роман представлява щит с вписано графичното изображение на крепостна стена със сив цвят и  вливащите се под нея една в друга реки Малък Искър и Искър със син цвят, като в страничните полета стоят два златисти лъва, а в горното  поле –жълти житни класове, комбинирани с полски цветя в жълто, фона на герба на гр. Роман да бъде СВЕТЛО СИН".

Званието "Почетен гражданин" се присъжда с Решение на Общински съвет на:  чуждестранни граждани и български граждани с международно и национално признание, за особени заслуги за развитието на общината и по случай кръгли годишнини. Предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин" правят Кметът на Общината, група общински съветници, съответните браншови организации или творчески съюзи, както и граждански инициативни комитети.