Z6_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQVS4
Z7_PPGAHG800HMCD06IKFLAOHQVQ6

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Дата на публикуване: 07.08.2023
Последна актуализация: 01.11.2023

График на СУЕМГ
https://oik0632.cik.bg/mi2023/messages

 

Видео и аудио материали, които разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, свързани с гласуването, видове гласуване - за общински съветници и кметове:

Централна избирателна комисия (cik.bg)

  • Активно избирателно право 
  • Избирателни списъци и гласуване по настоящ адрес 
  • Гласуване на избиратели с увреждания

https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/campaign/subtitles-video

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

1.През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/ 

2. Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/ .

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г.

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 

6 електронни услуги свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3303

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3304

3305 Вписване в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3305

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3306

3307 Изключване от Списъка на заличените лица
https://egov.bg/wps/portal/egov/dostavchitsi+na+uslugi/obshtinski+administratsii/unificirani+uslugi/3307
 

Копия на образци на удостоверения
Дата на публикуване: 13.10.2023