Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV0
Z7_PPGAHG8001UBE0Q3SS4E231OG5

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 16.03.2021
Последна актуализация: 21.02.2024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОМАН МАНДАТ 2023 - 2027 година

Комисия по бюджет, финанси, общинска собственост и европроекти

Христина Иванова-Петрова - Председател
Валентин Вутов
Даниел Константинов
Йордан Тонов
Росен Цолов
Наташка Маринова
Христина Петкова

Комисия по образование, култура, спорт, туризъм, работа с младежта, здравеопазване, социални дейности и трудова заетост

Христина Петкова - Председател
Валентин Вутов
Йордан Тонов
Даниел Константинов
Христина Иванова-Петрова
Петко Петков
Тихомир Вълчев

Комисия по устройство на територията, благоустрояване и комунални дейности, опазване на околната среда и използване на природните ресурси

Наташка Маринова - Председател
Бисерка Бочева
Велизар Дичев
Цветан Цолов
Петко Петков

Комисия по конфликт на интереси, етика, опазване на обществения ред, борба с корупцията и жалби на граждани

Бисерка Бочева - Председател
Велизар Дичев
Наташка Маринова
Цветан Цолов
Петко Петков